project

BANDS

ALTERED STATES 

MAHANYAWA(a.k.a. Senyawa with Kazuhisa Uchihashi)

SOLO

超即興(ChoSokkyo) (Tatsuya Yoshida & Kazuhisa Uchihashi)

UCHI SOTO (Akira Sotoyama & Kazuhisa Uchihashi)

U9 (Yuji Takahashi & Kazuhisa Uchihashi)

KING PAWNS (Hans Reichel & Kazuhisa Uchihashi)

Micro Cosmos(Akiko Nakayama & Kazuhisa Uchihashi)

DUETS (Shelley Hirsch & Kazuhisa Uchihashi)

KAZU SAIN (Sainkho Nymtchlak and Kazuhisa Uchihashi)

Sainkho Cosmos

Awesome Entities (Richard Scott & Kazuhisa Uchihashi)

No Con (Seiichi Yamamoto & Kazuhisa Uchihashi)

Saxophone x Daxophone (Junji Hirose & Kazuhisa Uchihashi)

trokaan project

ENTRAINMENT (Frank Gratkowski, Kazu Uchihashi, Dan Peter Sundland, Steve Heather )

HOPE (Alfred Harth, Chris Cutler, Mitsuru Nasuno & KazuhisaUchihashi)

Malerai/Uchihashi/Maya r

R.U.B (Ned Rothenberg, Samm bennett & Kazuhisa Uchihashi)

Band Of Eden

UCHI MANI (Mani Neumeier & Kazuhisa Uchihashi)

SUK (Frank Schubert, Klaus Kugel, Kazuhisa Uchihashi)

KANON (Aki Takase , Axel Dörner & Kazuhisa Uchihashi)

Tenko’s Avangarion

VIENNA TRIO (Noid, Tamara Wilhelm & Kazuhisa Uchihashi)

Kam-pas-nel-la (Haco, Zeena Parkins, Samm Bennett & Kazuhisa uchihashi)

MUTANT

COMBO PIANO

Comfort Of Maddness

Phantasmagoria

Other Partner

Roger Turner

Koichi Makigami

Ned Rothenberg

Axel Dörner

Fernando Kabusacki

Franz Hautzinger

Michal Gorczynski

Frank Gratkowski

Slawek Janicki

Jerzy Rogiewicz

Kuba Suchar

Shibusa Shirazu Orchestra

Ikue Mori

Iman Jimbot

Tony Buck

 Tenko

Samm Bennett

Kazutoki Umezu

Akira Sakata

 

artist

Shinro Ohtake

Takehito Koganezawa

Chiharu Shiota

Akio Suzuki

 

dancer

Yuko Kaseki

Yukio Suzuki

Yoko Higashino

Toshiko Oka

Megumi Nakamura

Akaji Maro

Mikiko Kawamura

Theater

Ishinha (1985-2017)

Toshiki Okada 

Theater THIKWA

Amon Miyamoto

Masahiko Kawahara

Lukas Hemleb